U bent hier: >> Geen mannen in de kerk

Geen mannen in de kerk

Een van de lastige dingen in de zendingskerken is het gebrek aan mannen in de kerk. Ds. Piet Magagula (predikant van de gemeente F4 Soshanguve) schreef hier een kort artikel over: ‘about a man’. Hij geeft advies aan de vrouwen van de gemeente en wat zij daarin kunnen betekenen.

We moeten niet generaliserend spreken over de schaarste aan mannen in onze kerken in de townships. Sommige mannen die geen wedergeboren christen willen worden, hebben hun eigen standpunt waarom zij de roep van onze Heer Jezus Christus niet beantwoorden. Zij moeten bedenken dat Hij niet alleen vrouwen en kinderen roept,

Vaders bij de kerk

Hij nodigt ook mannen uit in de gemeente. God werkt op verschillende manieren. Het is het werk van de Heilige Geest om door te dringen in de harten van de mannen, niet onze wijsheid. God gebruikt verschillende mensen om Zijn instrument te zijn en mensen naar de kerk te roepen.

Slachtoffer
Enkele mannen willen geen deel uitmaken van de kerk. Zij zijn slachtoffer van hun vorige kerk, waar ze werden beroofd van hun geld. Ze voelen nog altijd de pijn ervan. Maar, wij moeten vergeten en vergeven, en bidden: God alleen kan harten zacht kan maken.

Voorbeeld zijn
Wanneer God vrouwen voor mannen en kinderen roept, moeten de vrouwen een voorbeeld zijn voor de mannen. Kijk wat we lezen in 1 Petrus 3:1-6: als je zegt een wedergeboren vrouw te zijn, ziet je man in wat je doet, hoe een wedergeboren vrouw zich gedraagt. Hierdoor kan de echtgenoot worden overtuigd en de Heilige Geest gaan werken in zijn hart. Ik weet maar al te goed dat het niet onze eigen daden zijn, maar het werk van God in ons hart. Maar als je geen goed voorbeeld bent voor anderen, kun je geen mensen naar Christus leiden.

Kinderen bij zondagsschool

Kinderen bij zondagsschool

Niet perfect
Ook een wedergeboren christenvrouw is niet perfect. Laten we niet alleen kijken naar de verkeerde dingen, maar voortbouwen op de goede. Efeziërs 2:8-10 zegt dat we Gods werk zijn, ‘in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt’.

Ik wil besluiten met wat de Schrift zegt, dat God een God is van huisgezinnen, niet alleen van vrouwen of kinderen. Handelingen 16:11-15, 16:31-35.

Print Friendly, PDF & Email