U bent hier: >> Khothatsong Aids Committee

Khothatsong Aids Committee

Het Khothatsong Aids Committee is een VGKSA-initiatief in de townships bij Pretoria, gericht op aidszorg. We ondersteunen de aidszorg door de hulpverleners van het Home based care-team (thuiszorg), een voorlichtingsprogramma rond bewustwording (in de kerken en onder kerkjongeren en jongeren uit de townships) en pastorale, geestelijke ondersteuning voor de aidspatiënten en hun families. Khothatsong betekent ‘a place of comfort’. Die troost wil Khothatsong bieden voor ieder die aids heeft of te maken heeft met aids in zijn/haar omgeving.

Thuiszorg
Het home based care-team geeft thuiszorg en begeleiding aan zo’n 100 patiënten met aids, en hulp en ondersteuning aan het gezin/familie van een aidspatiënt. Het team bestaat een aantal thuiszorgwerkers, een tuinman en pastoraal werker John Maghlangu, voor pastorale ondersteuning van zowel patiënten en hun families, als het team zelf. De thuiszorgwerkers delen de opbrengsten van de groentetuin uit onder de aidspatiënten en hun families om hen te helpen met gezonde voeding. Dat is essentieel voor de behandeling met medicijnen.

Supportgroup
Elke week komen aidspatiënten, die dat willen, bij elkaar om elkaar te ondersteunen, samen Bijbelstudie te doen, te zingen en te bidden, samen gym-oefeningen te doen en te handwerken.

Jeugdkamp
Jaarlijks organiseert Khothatsong een ‘bewustwordingsweekend’ voor jongeren, afkomstig uit de lokale gemeenten en nabije omgeving ervan. Het inhoudelijke programma van de kampen concentreert zich op het onderwerp aids: hoe kun je – vanuit Bijbels perspectief – omgaan met iemand die aids heeft, hoe kun je aids voorkomen en welke keuzes maak je in je leven, met de Bijbel als richtlijn? Voor een aantal jongeren is het de eerste keer dat ze actief in aanraking komen met Gods liefde en genade en met de Bijbel. Het resultaat – direct na het jeugdkamp – is dat de jongeren meer kennis hebben over hiv/aids en hopelijk andere (betere) keuzes willen/zullen gaan maken.

Met hun liefdevolle en betrokken inzet delen de werkers en vrijwilligers hun geloof: in al hun doen en laten, laten ze Gods liefde zien. God gebruikt hen voor Zijn doel met de wereld!

Print Friendly, PDF & Email