U bent hier: >> Lesedi la Ditshaba

Lesedi la Ditshaba

In het township Soshanguve, op 25 kilometer van Pretoria, staat de lagere school Lesedi la Ditshaba. Dit betekent: ‘Licht voor de volken’. Deze school biedt christelijk, Bijbelgetrouw onderwijs aan arme kinderen uit de wijk en is verbonden aan de kerkelijke gemeente van de VGKSA in Soshanguve.

Onze bescheiden, financiële bijdrage gebruikt Lesedi voor capaciteitsversterking van leerkrachten en bestuur: training, workshops, lidmaatschap onderwijskoepel, internet en onderwijsmaterialen.

Lesedi is dankbaar dat meer leerkrachten zich voor langere tijd aan Lesedi verbinden en zich nauw betrokken bij de school voelen, ondanks dat het salaris lager is dan bij omringende scholen. Ouders betalen trouw het lesgeld, waarmee Lesedi 90% van haar begroting gedekt heeft.

Print Friendly, PDF & Email