U bent hier: >> Nakekela Christian Centre

Nakekela Christian Centre

Ten noordoosten van Pretoria staat het Nakekela Christian Community Centre; een verzorgingskliniek voor aidspatiënten (Nakekela betekent ‘zorg’ in het Zulu). Jaarlijks biedt de kliniek opvang aan zo’n 100 ernstig zieke aidspatiënten; zij worden hier verzorgd, vinden rust en horen het Evangelie. Gelukkig knapt een deel van de patiënten op en kan weer uit de kliniek ontslagen worden. Hoewel het met gezond leven en aidsremmers mogelijk is om te leven met aids, overlijden er ook regelmatig patiënten. Veel van hen zochten te laat hulp (zodat het ziekteproces al vergevorderd was) of omdat men was gestopt met de medicijnen (aidsremmers), vanwege de bijwerkingen ervan.

Vandaar dat er ook supportgroepen actief zijn, waarin patiënten en hun families elkaar opzoeken en ondersteunen. Nakekela staat in de wijde omgeving bekend als een plek waar liefde en goede zorg wordt gegeven aan aidspatiënten, ongeacht hun achtergrond.

Thuiszorg
Vanuit Nakekela wordt in 22 omliggende dorpen in de regio KwaMhlanga ook thuiszorg geboden aan meer dan duizend gezinnen. Zij bieden zorg en praktische hulp (uitdelen van voedsel en medicijnen, stimuleren van goede medicijninname) en geestelijke ondersteuning. Het goede nieuws is dat veel mensen met aids geen extra zorg nodig hebben, en actief zijn met een baan en/of in gezin, en een omgeving die hen ondersteunt in gezond leven en trouwe medicijn-inname. De groep patiënten die wel thuiszorg nodig heeft, betreft vaak de mensen die het al moeilijk hebben: werkloosheid, armoede, ziekte en geen netwerk om zich heen.

Ook is Nakekela actief in preventie en bewustwording rond hiv/aids, onder andere op scholen, in kerken en bij de politie. Ook zgn. ‘change agents’ worden getraind, zoals jongeren die met hun levensstijl een voorbeeld zijn voor andere jongeren.

Investeren in medewerkers
Met onze steun kan Nakekela investeren in haar personeel: medewerkers krijgen de mogelijkheid om praktische trainingen te volgen om het werk te doen.

Meer weten?
Nakekela heeft een eigen website en is ook actief op Facebook.

Print Friendly, PDF & Email