U bent hier: >> Zendelingen VGKSA

Zendelingen VGKSA

Van oudsher ondersteunen de kerken in Noord-Nederland het zendingswerk van de Vrye Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika (VGKSA). Dat begon in 1964 met de uitzending van ds. Agema vanuit Drachten naar het zendingsterrein Mamelodi, bij Pretoria. De Nederlandse ondersteuning van het Zuid-Afrikaanse zendingswerk heeft dus al een historie van meer dan 50 jaar.   

Rond Kaapstad en Pretoria zijn in de afgelopen jaren diverse zendingsgemeenten opgestart, waarvan er inmiddels drie zelfstandig zijn: Belhar (bij Kaapstad) en Mamelodi en Soshanguve-Noord (bij Pretoria).

Mission-team
Tegenwoordig werken er 8 zendelingen van de VGKSA in zendingsgemeenten rond Kaapstad en Pretoria: 6 met een eigen gemeente, een ondersteuner en een online zendeling. Dit mission-werk wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Sendingsdeputaten (SDSA). Dit deputaatschap is de samenwerkingspartner van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. De SDSA heeft onder andere als taak om de beschikbare financiële middelen, waarvan het overgrote deel van de kerken in Noord-Nederland afkomstig is, te verdelen tussen de zendende kerken in Zuid-Afrika.

Rond Pretoria en Kaapstad zijn zeven zendingsgemeenten. Om de betrokkenheid bij het mission-werk te vergroten, zijn deze gemeenten en hun zendelingen in Nederland ‘verdeeld’ over de vijf classes in Groningen en Fryslân.

 

Zendingsgemeente Zendende kerk Zendeling Betrokken classis
Soshanguve XX   VGK Pretoria   Ds. Thabo Matlaela   Appingedam
Soshanguve F4   VGK Pretoria   Ds. Piet Magagula   Drachten
Soshanguve WW/UU   VGK Pretoria   Ds. Phineas Kgatle   Leeuwarden
Nellmapius   VGK Pretoria   Ds. George Mnisi   Warffum
Leiden   VGK Belhar   Ds. Peter Abrahams   Grootegast
Wesbank   VGK Bellville   Ds. Carl van Wyk   Grootegast

 

Naast deze zes zendelingen zijn verder de volgende predikanten betrokken bij het VGKSA-zendingswerk:

  • Ds. Dirk-Maurits Boersma: toerusting en training zendingsgemeenten
  • Ds. Jopie van der Linden: online zendeling (ondersteuning evangelisten en voorgangers wereldwijd, via internet: Reformational Study Centre); hij is daarvoor verbonden aan VGK Johannesburg
Print Friendly, PDF & Email


Het mission-werk van de VGKSA concentreert zich rond Kaapstad en Pretoria.