U bent hier: >> Het Evangelie surft mee op het internet

Het Evangelie surft mee op het internet

De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel. Zo’n 25 jaar geleden stuurden we onze eerste mailtjes en 10 (!) jaar geleden was de eerste iPhone te koop. Ook de Afrikaanse kerken groeien razendsnel. Deze dingen samen zetten ds. Jopie van der Linden aan het denken over een nieuwe invulling van zijn roeping als predikant. Die heeft hij gevonden in het Reformational Study Centre (RSC): Een online bibliotheek, een vindplaats voor Bijbelgetrouw, praktisch-theologisch materiaal.

ds-jopie-van-der-linden-johannesburg-foto-klaas-groothuis

Ds. Jopie van der Linden

Met emeritaat
Ds. Jopie van der Linden – een boom van een kerel, 40 jaar oud – is al tien jaar met emeritaat. Een ernstige longziekte maakte het voor hem onmogelijk om nog langer als gemeentepredikant in de VGKSA-gemeente in Johannesburg te werken. Het gezin verhuisde naar Pretoria, waar de lucht schoner is dan in Johannesburg. Dat bracht verlichting, maar Jopie moest binnenshuis blijven, werkloos… Al biddend om Gods bedoeling, ontstond bij Jopie het idee om zijn bibliotheek digitaal ter beschikking te stellen aan collega-voorgangers, zonder eigen studieboeken. En vaak ook zonder theologische opleiding. Want daarvan zijn er in Afrika vele duizenden. En de kerk groeit er als kool: per dag komen en 10.000 nieuw-gelovigen bij!

Blijde boodschap
Ds. Jopie van der Linden vertelt: “In veel Afrikaanse landen werken voorgangers in kleine gemeenten. Ze willen het evangelie aan de mensen bekendmaken. Maar de meesten hebben daar nauwelijks opleiding voor ontvangen. Sommigen hebben zelfs de Bijbel nog nooit van kaft tot kaft gelezen. Toch gaan ze elke zondag op enthousiaste wijze voor in hun gemeenten. Dat is op zich geweldig. Maar welke boodschap brengen ze? Geven ze werkelijk de blijde boodschap door? Veel van deze voorgangers hebben behoefte aan meer inzicht in het Woord. Maar hoe zouden ze dat ooit kunnen krijgen? Geld voor opleiding is er niet. Goede theologische studieboeken liggen niet binnen hun bereik. Preken maken in een studeerkamer is voor hen onmogelijk. Hoe kunnen deze boodschappers van God toch geholpen worden? Die indringende vraag bracht God op mijn pad.”

Wereldwijd
“Zodoende zijn we, na een jaar van voorbereiding, in juli 2008 gestart met een eenvoudige website om voorgangers in Afrika en Azië te voorzien van preekmateriaal. Voor diegenen die het woord van God willen bestuderen, maar hier geen mogelijkheden voor hebben. Dat begon met een paar kopietjes, maar inmiddels hebben zich maar liefst 4.500 voorgangers en evangelisten ingeschreven bij onze organisatie: het Reformational Study Centre (RSC). Ze komen uit meer dan 50 verschillende landen, zoals Algerije, Cambodja, Argentinië, Rusland en Zimbabwe. En zijn afkomstig uit allerlei kerkgenootschappen, van anglicaans tot presbyteriaans en van rooms-katholiek tot pinkstergemeente. Maar allemaal op zoek naar Bijbelgetrouwe, gereformeerde literatuur en bronnenmateriaal. En met het verlangen het geloof te willen delen, om te willen vertellen over Jezus’s liefde.”

Living Word
“Onze site www.christianstudylibrary.org bestaat uit twee delen. Op het openbare deel stellen we rechtenvrij materiaal beschikbaar, voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Vanuit de Canadese provincie Québec beheren we overigens ook een Franstalige deel van deze ‘christian library’. Dat zijn vooral korte, praktische artikelen over een bepaald onderwerp, gesorteerd per categorie. Ook publiceren we hier wekelijks een preekvoorbereidingsschets. Daarmee willen we voorgangers graag helpen bij de voorbereiding van hun eigen preek. Het zijn dus geen uitgeschreven preken, maar documenten met aanwijzingen, tekstverwijzingen en tips om zelf een preek te schrijven. Voor dit deel van de site – Living Word – krijgen we financiële steun uit Nederland, van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. Tegelijk ben ikzelf weer in dienst gekomen van de kerk in Johannesburg, maar nu als zendeling. Een soort digitale zendeling, zeg maar. Zodoende maken de kerken in Groningen en Fryslân ook zo mijn werk mogelijk.”

Kopierecht
“Het andere deel van onze website is alleen toegankelijk voor geregistreerde leden. Binnen deze ‘preaching library’ kunnen voorgangers, evangelisten en predikanten kopieën aanvragen uit boeken die bij ons in de kast staan. Via de site geven ze aan waarover ze denken te gaan preken, waarna wij op zoek gaan naar bijvoorbeeld een gedeelte uit een bijbelcommentaar dat aansluit bij het niveau van de betreffende voorganger. We maken daarbij gebruik van het kopierecht, waarbij je 10 procent van een boek voor persoonlijk gebruik mag kopiëren. De aanvrager hoeft daarvoor dus niet naar Pretoria te komen: wij scannen een gedeelte van een boek voor hem in en stellen dat via het besloten deel van de website beschikbaar. Ook hier geldt: we sturen geen preken, want die moeten zij in hun eigen context maken.”

zuid-afrika-mission-ds-lameck-zimbabwe-foto-ccap

Ds. Lameck Mwale, Zimbabwe

Verlangen naar goed materiaal
Eén van de ‘gebruikers’ is ds. Lameck Mwale, predikant binnen de Central Church of Africa Presbyterian (CCAP). Deze kerk groeit flink. Ouderlingen en evangelisten gaan wekelijks voor in kleine satellietgemeenten, kleine evangelisatieposten rond een ‘moedergemeente’. Hij vertelt: “Mijn droom is om betere preken te maken en te groeien in het onderwijzen van Gods Woord. Onze kerk groeit. Dat is echt een zegen, maar het betekent ook dat er goede, bijbelgetrouwe herders nodig zijn. Enthousiaste mannen gaan die uitdaging aan, maar vaak zonder opleiding. Plus dat de meeste een fulltime baan hebben. Maar wel: elke week preken. En de gemeente voorgaan. Met beperkte financiële mogelijkheden zit een theologische studie of de aanschaf van boeken er niet in. De website van ds. Jopie van der Linden biedt ons uitkomst: het materiaal is goed bruikbaar om goede preken voor te bereiden. We maken er dankbaar gebruik van!”

Dit artikel is afkomstig uit de Gereformeerde Kerkbode (www.kerkbode.nl), zaterdag 29 oktober 2016.

Print Friendly, PDF & Email